Utlandsflytt

Vi hjälper dig med utlandsflytten

Flytt utomlands

GODA FÖRBEREDELSER UNDERLÄTTAR FLYTTEN

När man flyttar utomlands måste man ibland tänka lite extra på hur man packar för att vara säker på att skador inte ska uppstå på dina saker.

I vissa fall åker godset i en flygcontainer. I andra fall måste hela eller delar av godset åka på pallar som ska passa in i ett flygplan. Då är det väldigt viktigt att man följer de måttangivelser som finns. 

flygplan

Bra planering A och O vid utlandsflytt

Vid utlandsflytt är det viktigt att vara ute i god tid. Kontakta oss så tidigt som möjligt så kan vi lättare planera för att dina saker kommer fram när du önskar.

Vi är en erfaren flygspeditör med kontor alldeles utanför Arlanda.